The story about the healthcare apparatus

Kund: Forte

Uppdrag

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Av byrån 30 fingrar fick vi uppdraget att producera en film åt Forte som syftade till att väcka tankar kring möjligheten att påverka vården till det bättre.

Lösning

Vi producerade och animerade The Story About The Healthcare Apparatus - filmen som jämför sjukvården med en apparat där patienter och personal passerar systemet som på ett löpande band. Apparaten fungerar som den ska, men den har en hel del brister som i filmen åtgärdas med hjälp av ett antal idérika entreprenörer. Illustratör: Sara Persson.