Så här jobbar vi

Att jobba med oss ska kännas tryggt och smidigt. Vårt mål i alla projekt är att ta fram rätt budskap och helhetstänk, och vi anpassar våra olika kompetenser utifrån typ av uppdrag och kundens behov. Vår projektmodell ser ut ungefär så här:

Uppstarten

Först kör vi en uppstart av projektet, både tillsammans med kunden och internt i arbetsgruppen. Vi går igenom behov, mål, tidsplan och förväntningar.

Tänkandet

Ibland finns redan hyfsat givna förutsättningar i projektet - t.ex. att vi redan har arbetat fram en idé eller förstudie. Oavsett gör vi mer research och spånar för att säkerställa att vi jobbar med rätt koncept för just det här uppdraget.

Görandet

Nu är det dags för själva hantverket - produktionen - utifrån spikat koncept och övriga förutsättningar. Vi har löpande avstämningar med kunden om allt vi gör.

Resultatet

Allt vi skapar ska paketeras och skickas eller publiceras i någon form. Nu kan kunden äntligen visa upp resultatet av vårt samarbete.

Uppföljningen

Efteråt ska vi så klart utvärdera projektet tillsammans med kunden och internt. I samma veva pratar vi om hur vi kan fortsätta att vidareutveckla kundens varumärke.